Facebook Image

www.klasse.be

Klasse is een onafhankelijke redactieploeg binnen het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Ze besteden veel aandacht aan actuele thema's binnen het onderwijs, zoals pesten, spijbelen, internet, geweld, schoolfobie, kansarmoede, gokverslaving, enz.

Elke maand ontvangen leerkrachten, ouders en leerlingen van het basis- en secundair onderwijs gratis een onderwijstijdschrift, uitgegeven door Klasse. Leerkrachten ontvangen het tijdschrift automatisch thuis, ouders en leerlingen krijgen het via de school.

Er zijn vier tijdschriften, naargelang de doelgroep:

  • KLASSE voor leerkrachten: wordt automatisch opgestuurd naar het thuisadres van alle leerkrachten van het basis-, secundair en hoger onderwijs, van het volwassenenonderwijs en van de basiseducatie. Laatstejaarsstudenten van de verschillende lerarenopleidingen ontvangen dit maandblad ook, maar via hun hogeschool, universiteit of centrum voor volwassenenonderwijs.
  • KLASSE voor ouders: voor ouders met kinderen tussen 2,5 en 14 jaar (basisonderwijs en eerste graad secundair onderwijs).
  • MAKS!: voor leerlingen tussen 14 en 18 jaar (tweede en derde graad secundair onderwijs).
  • YETI: voor kinderen tussen 10 en 12 jaar (in het 5de en 6de leerjaar lager onderwijs).